Water Vapour Radiometer Data Compared to VLBI Data
Övrigt konferensbidrag, 1985

Författare

Gunnar Elgered

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

James L. Davis

Proceedings of the 4th Working Meeting on European VLBI for Geodesy and Astrometry

37-38

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Elektroteknik och elektronik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Mer information

Skapat

2017-11-07