Mechanical deterioration of wheels and rails under winter conditions – mechanisms and consequences
Paper i proceeding, 2017

Författare

Roger Deuce

Anders Ekberg

Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Elena Kabo

Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Proceedings of the 11th International Heavy Haul Association Conference (IHHA 2017), Cape Town, South Africa, 2–6 September 2017

790-797

Ämneskategorier

Maskinteknik

Farkostteknik

Styrkeområden

Transport