An engineering model for rolling contact fatigue
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Anders Ekberg

Institutionen för hållfasthetslära

Elena Kabo

Institutionen för hållfasthetslära

Hans Andersson

Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures

8756-758X (ISSN) 1460-2695 (eISSN)

Vol. 25 899-909

Ämneskategorier

Maskinteknik

Tribologi

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-11-10