Fatigue initiation in railway wheels — a numerical study of the influence of defects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Elena Kabo

Institutionen för hållfasthetslära

Anders Ekberg

Institutionen för hållfasthetslära

Wear

0043-1648 (ISSN)

Vol. 253 26-34

Ämneskategorier

Maskinteknik

Tribologi

Farkostteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2018-01-24