D-RAIL Deliverable 6.1 — Analysis of tests for the validation of numerical simulations
Rapport, 2014

Författare

L Hejzlar

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Anders Ekberg

Dynamik

F Braghin

E Sabbioni

Ämneskategorier

Maskinteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-11-10