Timber replacement sleepers — ensuring lateral track stability
Rapport, 2010

Författare

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Farkostteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Building Futures