A new method to measure radiation efficiency of terminal antennas
Paper i proceeding, 2000

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

O. Lundén

2000 IEEE APS Conference on Antennas and Propagation, Waltham, MA, USA, Nov 2000

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik