Prolegomena to Information Taxonomy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

We present a part of the multiscale taxonomy of information constructed by the authors. This taxonomy is a unified system of aspect taxonomies of information.

taxonomy

information

classification

Författare

Mark Burgin

University of California

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers)

Proceedings (MDPI)

2504-3900 (ISSN)

Vol. 1 3 210-213

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-19