Representation and Reality in Humans, Animals and Machines
Bok, 2017

http://www.idt.mdh.se/%7Egdc/work/Representation-Reality/20160728-Representation-and-Reality-Humans-Other-Living-Organisms-and-Machines-INTRODUCTION.pdf

representation

information

computation

cogniton

infocomputation

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Kognition och kommunikation

Raffaela Giovagnoli

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-3-319-43784-2

Mer information

Skapat

2017-11-21