Turbulent diffusion of chemically reacting flows: Theory and numerical simulations.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

T Eleprin

N Kleeorin

M Liberman

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

I Rogachevskii

Rixin Yu

Physical Review E

24700045 (ISSN) 24700053 (eISSN)

Vol. 96 053111 1-8

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.1103/PhysRevE.96.053111

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02