Turbulent diffusion of chemically reacting flows: Theory and numerical simulations.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

T Eleprin

N Kleeorin

M Liberman

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

I Rogachevskii

Rixin Yu

Physical Review E

24700045 (ISSN) 24700053 (eISSN)

Vol. 96 053111 1-8

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-11-23