Moving mesh adaptivity applied to railway dynamics
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Håkan Lane

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Per Kettil

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Book of Abstracts, 3rd European Conference on Computational Mechanics (ECCM2006), Lisbon (Portugal) June 2006

406-

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-06