Design, Implementation and Tests of the Signal Chain for the Twin Telescopes at Onsala Space Observatory
Övrigt konferensbidrag, 2017

Signal Chain

VGOS

RF Chain

QRFH

RFoF

Eleven Feed

Författare

Miroslav Pantaleev

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Leif Helldner

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Rüdiger Haas

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Karl-Åke L Johansson

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Lars Pettersson

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

jens dahlström

Magnus Dahlgren

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Ulf Kylenfall

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Bhushan Billade

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Jonas Flygare

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Proceedings of the 23rd European VLBI Group for Geodesy and Astrometry Working Meeting

15-19
978-91-88041-10-4 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-88041-10-4

Mer information

Skapat

2017-12-04