Computational railway dynamics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Torbjörn Ekevid

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Per Kettil

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Håkan Lane

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Computational Mechanics (editors C A Mota Soares, J A C Martins, H C Rodrigues and J A C Ambrósio)

577-598

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07