Mechanical characterization of bacterial cellulose tubes for vascular tissue engineering
Paper i proceeding, 2008

[No abstract available]

Författare

C Lally

Dublin City University

Anders Sellborn

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Aase Katarina Bodin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Henrik Bäckdahl

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Bo Risberg

Sahlgrenska universitetssjukhuset

8th World Biomaterials Congress 2008, WBC 2008; Amsterdam; Netherlands; 28 May 2008 through 1 June 2008

Vol. 2 1142-
978-161567080-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Polymerteknologi

ISBN

978-161567080-2

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-02