Electric bicycle adoption – opportunities and requirements
Kapitel i bok, 2017

Författare

Göran Smith

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Helena Strömberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Systems perspectives on Electromobility

181-190
978-91-88041-07-4 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Energiteknik

Transportteknik och logistik

Infrastrukturteknik

Farkostteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-88041-07-4

Mer information

Skapat

2017-12-11