Reaction paths and active sites for lean NOx reduction over Ag/Al2O3
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Marika Männikkö

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Xueting Wang

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Linda Ström

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

David Philip Anderson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Nadia Serey

Vladimir Golovko

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Presented (oral) at the 25st North American Catalysis Society Meeting (NAM25), Denver, Colorado, USA, June 4-9, 2017

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-12-12