Low temperature performance and characterization of solid-state ion-exchanged Cu-CHA for ammonia SCR applications
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Presented (oral) at the CLEERS Workshop (Cross-Cut Lean Exhaust Emissions Reduction Simulations), Ann Arbor, Michigan, USA, October 3-5, 2017

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-12-12