A DNS study of closure relations for convection flux term in transport equation for mean reaction rate in turbulent flow
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper

Vladimir Sabalnikov

N. Chakraborty

Shinnosuke Nishiki

Tatsuya Hasegawa

Flow, Turbulence and Combustion

1386-6184 (ISSN) 1573-1987 (eISSN)

Vol. 100 1 75-92

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.1007/s10494-017-9833-y

Mer information

Skapat

2017-12-15