Development of a methodology for the investigation of stroke patients’rehabilitation in home settings
Paper i proceeding, 2017

Författare

Elizabeth Marcheschi

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Lena Marie Elf

Chalmers, Arkitektur

Lena von Koch

Hèlène Rasmussen Pessah

BMC Nursing - European Academy of Nursing Science and the Swedish Society of Nursing Summer Conference 2017: The Future Direction of European Nursing and Nursing Research: Malmö, Sweden. 04-05 July 2017

Vol. 16 S1

Ämneskategorier

Annan hälsovetenskap

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-12-18