In Vivo Chondrogenesis In 3D Bioprinted Human Cell-laden Hydrogel Constructs
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Linnea Strid Orrhult

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

P. Apelgren

S. Schwarz

Lars Kölby

G. Schulze-Tanzil

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Tissue Engineering - Part A

1937-3341 (ISSN)

Vol. 23 S112-S112

Ämneskategorier

Cellbiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-06