Pretreatment of lignocellulosic Feedstocks
Kapitel i bok, 2017

[No abstract available]

Författare

David Moreno

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Lisbeth Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Extremophilic Enzymatic Processing of Lignocellulosic Feedstocks to Bioenergy

31-52
978-331954683-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

DOI

10.1007/978-3-319-54684-1_3

ISBN

978-331954683-4

Mer information

Skapat

2017-12-18