Evaluation of 3D Bioprinted Human Skin Analogs Comprised of Distinct Bioinks
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

E. Ning

E. Gatenholm

Linnea Strid Orrhult

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

P. Thayer

H. Martinez

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Tissue Engineering - Part A

1937-3341 (ISSN)

Vol. 23 S91-S92

Ämneskategorier

Cellbiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-06