3D Bioprinting of a Human Skin Tissue Model
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Linnea Strid Orrhult

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Janni Sundén

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Tissue Engineering - Part A

1937-3341 (ISSN)

Vol. 23 S76-S76

Ämneskategorier

Cellbiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-06