3D Bioprinted Skin Tissue Models Using RGD Peptide Conjugated Nanocellulose Bioinks
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Paul Gatenholm

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Erdem Karabulut

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Linnea Strid Orrhult

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Ämneskategorier

Cellbiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24