3D Bioprinted Skin Tissue Models Using RGD Peptide Conjugated Nanocellulose Bioinks
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2017

Författare

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Erdem Karabulut

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Linnea Strid Orrhult

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Ämneskategorier

Cellbiologi