In Vitro Chondrogenesis in 3D Bioprinted Human Cell-laden Hydrogel Constructs
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

S. Schwarz

Linnea Strid Orrhult

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Erdem Karabulut

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

C. Goegele

K. Stoelzel

G. Schulze-Tanzil

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Tissue Engineering - Part A

1937-3341 (ISSN)

Vol. 23 S16-S16

Ämneskategorier

Cellbiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-06