Design and Synthesis of Cell Instructive Bioinks for Controlling Cell Fate and Functions in 3D Bioprinted Soft Tissue
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Erdem Karabulut

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Linnea Strid Orrhult

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Ämneskategorier

Cellbiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24