3D Bioprinting of IPSCs to Generate Cartilage Like Tissue Using Laminin Bioconjugated Cell-instructive Bioink
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2017

Författare

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Erik Romberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik

R. C. Vinualas

Erdem Karabulut

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

A. Forsman

A. Lindahl

S. Simonsson

Ämneskategorier

Cellbiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24