3D Bioprinting of IPSCs to Generate Cartilage Like Tissue Using Laminin Bioconjugated Cell-instructive Bioink
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Paul Gatenholm

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Erik Romberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik

R. C. Vinualas

Erdem Karabulut

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

A. Forsman

Göteborgs universitet

A. Lindahl

Göteborgs universitet

S. Simonsson

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Cellbiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-13