WearCut II – Investigation of diamond disc wear by cuts in steel and minerals incorporated in concrete
Rapport, 2017

Confidential

Författare

Rasmus Rempling

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Ignasi Fernandez

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Johan Felix

Chalmers Industriteknik (CIT)

Jerome Pailler

Mattias Thuvander

Chalmers, Fysik, Materialens mikrostruktur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-19