En klimatskatt kan främja biologisk mångfald
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Författare

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Stefan Wirsenius

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Land Lantbruk

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap