Grönytor för god ljudmiljö
Rapport, 2017

Författare

Jens Forssén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Laura Estévez Mauriz

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-12-24