Biomass cascading: a useful approach for a circular economy
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Maurizio Bettiga

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Workshop: 3rd Generation Biorefineries. Organised by CIB- InterUniversity Biotech Consortium Italy

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Biologiska vetenskaper

Bioteknologi med applikationer på växter och djur

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-12-28