A Computer Code for Predicting Radiation from Printed Circuit Boards
Paper i proceeding, 1997

Författare

Jan Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Institutionen för mikrovågsteknik

Nordic Antenna Conference Antenn 97, Göteborg, May, 1997.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06