Analysing the Acceptability and Usage Patterns of Bike-sharing in a City with an Established Pro-cycling Culture
Paper i proceeding, 2018

Perceptions

Usage Patterns

Travel Behaviour

Bike-Sharing

Public Bicycles

Acceptance

Cycling

Författare

Alexandros Nikitas

Jana Sochor

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

15th International Conference on Travel Behaviour Research, Santa Barbara, California, July 15-20, 2018

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-12-30