Putting Student Engineers in the Front Seat with a Driver-in-the-Loop Automotive Simulator
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Författare

Mikael Enelund

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Håkan Richardson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Mathworks Technical Articles

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete