Integrating microalgae cultivation with industrial activities
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Eva Albers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

9th Umeå Renewable Energy Meeting 2017-Artificial photosynthesis, and solar fuel production from algae, 14-17 February, Umeå, Sweden

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2018-01-03