Measurements of terminal antennas' performance in multimode Reverberations chambers
Paper i proceeding, 2000

Författare

Kent Rosengren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

O. Lundén

Antenn 00, Lund, Sep. 2000.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06