Catalytic aftertreatment of PM emissions
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Jonas Sjöblom

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Energirelaterad fordonsforskning 2017

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Kemiska processer

Annan kemi

Mer information

Skapat

2018-01-10