Online Non-convex Optimal Control
Kapitel i bok, 2018

Författare

Sébastien Gros

Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Handbook of Model Predictive Control, Birkhauser

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Matematik