Implicit Non-convex Model Predictive Control
Kapitel i bok, 2018

Författare

Sébastien Gros

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Handbook of Model Predictive Control

305-333

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-10