Measuring the (initial) business model of a new venture
Poster (konferens), 2017

Författare

Anders Isaksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Heikki Rannikko

Erno Tornikoski

Babson College Entrepreneurship Research Conference), June 7-10, 2017

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2018-01-13