When, where and how often do professional drivers use their mobile phones?
Poster (konferens), 2017

Författare

Jonas Bärgman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Fabio Forcolin

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Jordanka Kovaceva

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Marta Cocron Pereira

The 6th International Naturalistic Driving Research Symposium, the Hague, the Netherlands, 8-9 June 2017

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2018-01-15