When, where and how often do professional drivers use their mobile phones?
Poster (konferens), 2017

Författare

Jonas Bärgman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Fabio Forcolin

Chalmers, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Jordanka Kovaceva

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Marta Cocron Pereira

Technische Universität Chemnitz

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Tillämpad psykologi

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2023-07-21