Characterization of terminal antennas in reverberation chambers: Methods and results
Paper i proceeding, 2001

Författare

Kent Rosengren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Charlie Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Nordic Radio Symposium, Nynäshamn, Apr. 2001

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08