Bloodcompatibility studies of bacterial cellulose, a new biosynthetic vascular graft material
Paper i proceeding, 2008

[No abstract available]

Författare

Anders Sellborn

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Helen Fink

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jaan Hong

Akademiska Sjukhuset

Javier Sanchez

Akademiska Sjukhuset

Aase Katarina Bodin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Bo Risberg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Bo Nilsson

Akademiska Sjukhuset

8th World Biomaterials Congress 2008, WBC 2008; Amsterdam; Netherlands; 28 May 2008 through 1 June 2008

Vol. 3 1349-

Ämneskategorier

Polymerteknologi

ISBN

978-161567080-2