Bloodcompatibility studies of bacterial cellulose, a new biosynthetic vascular graft material
Paper i proceeding, 2008

[No abstract available]

Författare

Anders Sellborn

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Helen Fink

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Jaan Hong

Akademiska Sjukhuset

Javier Sanchez

Akademiska Sjukhuset

Aase Katarina Bodin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Bo Risberg

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Bo Nilsson

Akademiska Sjukhuset

8th World Biomaterials Congress 2008, WBC 2008; Amsterdam; Netherlands; 28 May 2008 through 1 June 2008

Vol. 3 1349-
978-161567080-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Polymerteknologi

ISBN

978-161567080-2

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-17