Accuracy of radiation efficiency measurements in a reverberation chamber
Paper i proceeding, 2003

Författare

Jan Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

A. Wolfgang

Charlie Orlenius

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik

Antenn 03 in Kalmar, May 13-15, 2003

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06