Framtidens landsbygdsprogram och olika utmaningar
Kapitel i bok, 2017

Författare

Janne Bengtsson

Christel Cederberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Boken "Så här ligger landet-tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling", Jordbruksverket, Jönköping

171-178

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2018-01-17