Slutreplik. Ompröva avvecklingen av världsunik kunskap
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Författare

Robert Ekman

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

H. Ekbrand

Göteborgs universitet

D. Stark Ekman

Högskolan i Skövde

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

R. Andersson

Karlstads universitet

T. Timpka

Linköpings universitet

U. Björnstig

Umeå universitet

J. Schyllander

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

20170616

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2023-11-14