Effect of start-up strategies and electrode materials on carbon dioxide reduction on bio-cathodes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Soroush Saheb Alam

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Abhijeet Singh

Malte Hermansson

Göteborgs universitet

Frank Persson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Anna Schnürer

Britt-Marie Wilen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Oskar Modin

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Applied and Environmental Microbiology

0099-2240 (ISSN) 1098-5336 (eISSN)

Vol. 84 4

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Annan miljöbioteknik

Mer information

Skapat

2018-01-18