Calculating mode solutions of classical and novel cylindrical waveguides by using the Moment Method algorithm G2DMULT
Paper i proceeding, 2003

Författare

Ulf Carlberg

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Jian Yang

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Antenn 03 in Kalmar, May 13-15, 2003

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07