High capacity transmission systems using homogeneous multi-core fibers [Invited]
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Benjamin J. Puttnam

Ruben S. Luís

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

G. Rademacher

Jun Sakaguchi

Werner Klaus

George M. Saridis

Yoshinari Awaji

N. Wada

Journal of Lightwave Technology

0733-8724 (ISSN)

Vol. 35 6 1157-1167

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29