Capacity bounds in optical communications [Invited tutorial]
Paper i proceeding, 2017

Författare

Erik Agrell

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

European Conference on Optical Communication (ECOC)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik