Multidimensional sampling of isotropically bandlimited signals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Erik Agrell

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Balázs Csébfalvi

IEEE Signal Processing Letters

1070-9908 (ISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling